ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Aleksandrowo (pow. sejneński)

Zabytkowa zagroda nr 26 z pocz. XX w: dom, drewn.,budynek inwentarski, stodoła, piwnica

 

Zabytkowa cerkiew prawosławna filialna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z 1914 wzniesiona z cegieł pochodzących z rozebranego klasztoru reformatów w pobliskich Boćkach. Zespół dworski z 2 poł. XIX w.: dwór, mur.-drewn., drewniana oficyna i spichrz, http://www.gminabocki.pl/5401/5422.html


 

Arbasy (pow. siemiatycki)

Kapliczka przydrożna, k. XVII, park, młyn wodny z 1909 r.

 

Augustowo (pow. bielski)

Cerkiew pw. św. Jana Teologa z1870 r., cmentarz wojskowy z czasów II wojny światowej

 

Wieś z pocz. XVIIw. dawne dobra królewskie klucza kumialskiego. Dobrze zachowane grodzisko średniowieczne, z widocznymi wałami, także podgrodzia. Wiatrak holender z 1930


 

Babańce (pow. sejneński)

Zabytkowy drewniany dom nr 17 z 1920 r., zagroda nr 18, pocz. XX

 

Baciki Średnie (pow. siemiatycki)

Park dworski, XIX/XX z murowanym dworem z pocz. XX w, przed II wojną św. własność rodziny Ciecierskich, folwark, drewniana kaplica, obora, garaż

 

Bargłów Kościelny (pow. augustowski)

Zabytkowy zespół kościoła par. p.w. Podwyższenia Krzyża: kościół, 4 kapliczki, brama główna, brama boczna, plebania, cmentarz par. rzym.-kat. (stary), http://www.barglow.hg.pl/

 

Jedno z najstarszych miast województwa. Jego czas prosperity przypada na okres rządów królowej Bony. Zabytkowy zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP: kościół drewniany z 1 ćw. XIX w., 2 kaplice, mur.-drewn., poł. XIX, 2 dzwonnice z poł. XIX, ogrodzenie z bramą , k. XIX, plebania, drewn., pocz. XX (odnowiona), cmentarz rzym.-kat., Kaplica Pamięci Narodowej [na cm. rz.kat.], mur., ok. 1846 r., cmentarz wojenny z I wojny światowej


 

Bęćkowo (pow. grajewski)

Zespół dworski, XVII-XVIII: dwór i park, http://www.szlachta.org/beckowo.htm