ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Zabytkowa cerkiew prawosławna filialna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z 1914 wzniesiona z cegieł pochodzących z rozebranego klasztoru reformatów w pobliskich Boćkach. Zespół dworski z 2 poł. XIX w.: dwór, mur.-drewn., drewniana oficyna i spichrz, http://www.gminabocki.pl/5401/5422.html


 

Arbasy (pow. siemiatycki)

Kapliczka przydrożna, k. XVII, park, młyn wodny z 1909 r.

 

Augustowo (pow. bielski)

Cerkiew pw. św. Jana Teologa z1870 r., cmentarz wojskowy z czasów II wojny światowej

 

Baciuty (pow. białostocki)

Kapliczka gr.-kat., obecnie prawosławna p.w. św. Barbary, koniec XVIII w.

 

Bakałarzewo (pow. suwalski)

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła, 1936, cmentarz par. rzym.-kat., cmentarz żydowski

 

Becejły (pow. sejneński)

Kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1927-1934, murowany, cmentarz par. rzym.-kat., http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/index.php?dzial=suwalsz&m=15

 

Jedno z najstarszych miast województwa. Jego czas prosperity przypada na okres rządów królowej Bony. Zabytkowy zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP: kościół drewniany z 1 ćw. XIX w., 2 kaplice, mur.-drewn., poł. XIX, 2 dzwonnice z poł. XIX, ogrodzenie z bramą , k. XIX, plebania, drewn., pocz. XX (odnowiona), cmentarz rzym.-kat., Kaplica Pamięci Narodowej [na cm. rz.kat.], mur., ok. 1846 r., cmentarz wojenny z I wojny światowej


 

Białaszewo (pow. grajewski)

Kościół i cmentarz rzym.-kat. (nagrobki), http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=59

 

Stolica województwa, miasto liczące ok. 293 tys. mieszkańców.


 

Miasto, o którym wzmianki pochodzą już z 1252 r., będące dziś silnym ośrodkiem prawosławia na Podlasiu, z unikalną w skali kraju szkołą pisania ikon. Zabytkowy układmiasta, 1240-XIXw w., zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja, cmentarz, dwonnica, plebania, drewn., 1900, zespół klasztorny karmelitów, ul. Mickiewicza, XVII-XVIIIw., cerkwie prawosławne: p.w. Narodzenia NMP, św. Mikołaja, cerkiew greko-katolicka p.w. św. Jerzego, obecnie prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, zespół cmentarny, ratusz, XVII w., zespół dworski, XIX w: dwór Smulskich, park