ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, 1905-1910, cmentarz rzym.-kat., stadnina koni, www.dobrzyniewo.pl, www.skdobrzyniewo.pl


 

Zabytkowy zespół dworski z około 1880 r. obejmujący dwór i parki


 

Siedziba powiatu, miasto liczące ok. 20 tys. mieszkańców. Dwór Sucholda, bo tak się pierwotnie nazywała osada, rozwijał się od połowy XVI w. dzięki dogodnemu położeniu na szlaku Kraków - Knyszyn - Grodno. Od początku XVI wieku istniał tu dwór należący do królowej Bony. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1524 roku, prawa miejskie otrzymała w 1609 roku od Zygmunta III. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił w II poł. XVIII w. za sprawą reform podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa.