ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Jedna z dwóch wsi w woj. podlaskim będących ośrodkiem muzułmańskim z funkcjonującym drewnianym meczetem tatarskim z 2 połowy XIX oraz cmentarzem muzułmańskim z w. XVIII


 

Zabytkowy zespół dworski z około 1880 r. obejmujący dwór i parki


 

Miejscowość, która czasy swej świetności zawdzięcza królowi Zygmuntowi Augustowi. Prawa miejskie Knyszyn otrzymałw 1568 r.


 

Arboretum im. Powstańców Styczniowych 1863 r., popularne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców Białegostoku i okolic. Na 26 ha spotkać można większość typów siedliskowych lasu charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej, ale także, na nieleśnych fragmentach Arboretum, kolekcje roślin obcego pochodzenia oraz roślin ozdobnych. Arboretum położone jest na ważnym historycznie miejscu - tutaj bowiem toczyły się walki powstańcze w 1863 r., tutaj także wieszano powstańców, między innymi na pomnikowych dębach znajdujących się w Arboretum. Obok nich wznoszą się krzyże upamiętniające te wydarzenia, a także pomnik poświęcony powstańcom, a wystawiony przez leśników w 20-leciu międzywojennym.


 

Siedziba powiatu, miasto liczące ok. 20 tys. mieszkańców. Dwór Sucholda, bo tak się pierwotnie nazywała osada, rozwijał się od połowy XVI w. dzięki dogodnemu położeniu na szlaku Kraków - Knyszyn - Grodno. Od początku XVI wieku istniał tu dwór należący do królowej Bony. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1524 roku, prawa miejskie otrzymała w 1609 roku od Zygmunta III. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił w II poł. XVIII w. za sprawą reform podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa.


 

Turośń Dolna (pow. białostocki)

Wieś nad rzeką Turośnianką, która na przełomie XV i XVI w. została jako folwark nadana Mikołajowi Radziwiłłowi pełniącemu funkcję wojewody wileńskiego. Przez stulecia majątek przechodził w ręce różnych familii, wreszcie w 1831 został skonfiskowany przez władze carskie. We wsi znajduje się zabytkowy wiatrak z 1920 r. i szkoła podstawowa z 1936 r.