ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Muzea

Piątnica k/Łomży


 

ul. Warszawska 37, 15 – 900 Białystok, tel. 085 748 21 19


 

ul. Świętojańska 17, 15 – 277 Białystok, tel. 085 732 73 92


 

16 – 070 Choroszcz, tel. 085 719 12 33


 

ul. Kozia 2, tel. 718-16-13, 718-16-26,


 

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, Kasa Muzeum: tel. 85 682 97 02, www.bpn.com.pl/muzeum.muzeum.htm


 

Prawosławny Klasztor Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 085 718 37 80


 

ul. Piłsudskiego 1, 16 – 100 Sokółka, tel. 085 711 24 35, www.sokolka.pl/muzeum.htm


 

Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne , Twierdza Osowiec , 19 – 110 Goniądz , tel. 085 716 22 69, tel. 085 716 31 74


 

ul. Pałacowa 5 , 18 – 230 Ciechanowiec , tel. 086 277 13 28 , www.muzeumrolnictwa.pl , muzeum.rol@wp.pl