ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Muzea

ul. Kozia 2, tel. 718-16-13, 718-16-26,


 

Prawosławny Klasztor Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 085 718 37 80


 

ul. Piłsudskiego 1, 16 – 100 Sokółka, tel. 085 711 24 35, www.sokolka.pl/muzeum.htm


 

ul. Białostocka 6 , 18 – 105 Suraż , tel. 085 650 31 16 , www.suraz.org.pl/muzeum


 

Dom Kultury Litewskiej , ul. A. Mickiewicza 56 , tel./fax 087 516 10 32 lub 087 516 11 78


 

ul. 3 Maja 42 , 17 – 200 Hajnówka , tel. 085 682 28 89 , http://belmuzeum.fm.interia.pl