ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Muzea

ul. Piłsudskiego 1, 16 – 100 Sokółka, tel. 085 711 24 35, www.sokolka.pl/muzeum.htm


 

Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne , Twierdza Osowiec , 19 – 110 Goniądz , tel. 085 716 22 69, tel. 085 716 31 74


 

ul. Pałacowa 5 , 18 – 230 Ciechanowiec , tel. 086 277 13 28 , www.muzeumrolnictwa.pl , muzeum.rol@wp.pl


 

ul. Główna 38 , 18 – 421 Piątnica , tel. 086 219 20 81 , http://mpd.4lomza.pl


 

POM Białostoczek, tel. 085 7322 057, 085 7435 128


 

ul. Świerkowa 20 B, 15 - 950 Białystok, tel. 085 745 73 22, www.muzeum.uwb.edu.pl


 

ul. T. Kościuszki 81, 16 - 400 Suwałki, tel. 0- 87 566 57 50, 565 13 96 , www.muzeum.suwalki.info


 

ul. Białostocka 6 , 18 – 105 Suraż , tel. 085 650 31 16 , www.suraz.org.pl/muzeum


 

Dom Kultury Litewskiej , ul. A. Mickiewicza 56 , tel./fax 087 516 10 32 lub 087 516 11 78


 

Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach , ul. Kościuszki 31 , 16 – 400 Suwałki , tel. 087 566 41 33