ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Muzea

Piątnica k/Łomży


 

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. 087 5632562


 

Wigierski Park Narodowy, Czerwony Folwark k/Suwałk


 

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. 087 5632562


 

ul. Warszawska 37, 15 – 900 Białystok, tel. 085 748 21 19


 

16 – 070 Choroszcz, tel. 085 719 12 33


 

ul. Kozia 2, tel. 718-16-13, 718-16-26,


 

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, Kasa Muzeum: tel. 85 682 97 02, www.bpn.com.pl/muzeum.muzeum.htm


 

ul. Lipowa 1, 17 – 200 Hajnówka, tel. 085 682 25 64


 

Prawosławny Klasztor Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 085 718 37 80