ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Popiołki, gm. Turośl, pow. Kolno


 

Trasa szlaku prowadzi doliną środkowej Narwi, prezentując jej walory przyrodniczo -krajobrazowe i historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Znaczny odcinek szlaku /25 km/ wiedzie przez Narwiański Park Narodowy, a tym samym daje możliwość poznania tzw." polskiej Amazonii". Patron szlaku – Włodzimierz Puchalski był jednym z najwybitniejszych fotografów przyrody polskiej, uwieczniającym świat roślin i zwierząt dolin Narwi i Biebrzy. Ukuł pojęcie "bezkrwawe łowy"


 

Aleksandrowo (pow. sejneński)

Zabytkowa zagroda nr 26 z pocz. XX w: dom, drewn.,budynek inwentarski, stodoła, piwnica