ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Grabowiec, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnówka


 

Powstał jako szlak łącznikowy pomiędzy szlakami doliny rzeki Narew a szlakami biebrzańskimi. Posiada w głównej mierze walory przyrodniczo-kajobrazowe. Prowadzi w większej części przez obszary atrakcyjne krajobrazowo. Turystom zainteresowanym bardziej zabytkami kultury materialnej daje możliwość zwiedzenia jednego z najpiękniejszych miast na Podlasiu – Tykocina.


 

Białystok, ul. Stołeczna 4/2, tel. 85 746-01-88