ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Woźnawieś 51, 19-206 Rajgród , tel. (086) 273 36 26, www.woznawies.com


 

Szlak Konny Puszczy Augustowskiej stanowi ciąg dróg i ścieżek o łącznej długości 246 km, przeznaczonych do jazdy konnej.


 

Kościół parafialny p.w. św. Jana, 1869-78, plebania, 1895, cmentarz rzym.-kat. (część) z XIX w.,kaplica grobowa Lutosławskich, 1870, zespół dworski z XVIII-XIX wieku