ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Witowo, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnówka


 

15 km, północno-wschodnia część woj. podlaskiego.


 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Białostocka 16a, 16 – 130 Janów, Tel. 085/721 – 61 – 42, www.janow.com.pl