ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Dobrzyniówka Kol. 3, 16-060 Zabłudów, tel. 85 744 75 00


 

Trasa szlaku prowadzi doliną środkowej Narwi, prezentując jej walory przyrodniczo -krajobrazowe i historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Znaczny odcinek szlaku /25 km/ wiedzie przez Narwiański Park Narodowy, a tym samym daje możliwość poznania tzw." polskiej Amazonii". Patron szlaku – Włodzimierz Puchalski był jednym z najwybitniejszych fotografów przyrody polskiej, uwieczniającym świat roślin i zwierząt dolin Narwi i Biebrzy. Ukuł pojęcie "bezkrwawe łowy"


 

ul. Pałacowa 5 , 18 – 230 Ciechanowiec , tel. 086 277 13 28 , www.muzeumrolnictwa.pl , muzeum.rol@wp.pl