ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

ul. Górna 4A, 16-050 Michałowo, tel. 85 718 91 78


 

SZLAK KAJAKOWY


 

Giełczyn (pow. łomżyński)

Cmentarz pomordowanych w II wojnie światowej, http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_podlaskie_gielczyn.html