ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Konarzyce, ul. Ogrodowa 9, 18-400 Łomża , tel. (086) 215 75 29


 

SZLAK KAJAKOWY


 

Buraki (pow. sejneński)

Zagroda nr 1, XIX-XX wiek, w skład któej wchodzą: dom, drewniany spichlerz i stodoła.