ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Witowo, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnówka


 

Szlak zielony o długości 19,5 km prezentuje ,,w pigułce" walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Narwi oraz obrzeży Biebrzańskiego Parku Narodowego.


 

Niesamowita historia charyzmatycznego proroka Eliasza Klimowicza, uznanego przez miejscową ludność za świętego, który odwróciwszy się od religii prawosławnej, stworzył własną i zamierzał zbudować nową stolicę świata na polanie w Puszczy Knyszyńskiej...