ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

ul. Stacja Towarowa 2, 17-230 Białowieża, kom. 0602 473 694


 

Trasa szlaku łączy walory przyrodniczo-krajobrazowe z historyczno-kulturowymi, prowadząc przez dolinę środkowej Narwi, Narwiański Park Narodowy-historyczne  pogranicze Podlasia i Mazowsza. Umożliwia również poznanie miejsc związanych z postacią Zygmunta Glogera-wybitnego, podlaskiego historyka, archeologa, etnografa, krajoznawcy, jednego z założycieli i pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, autora 'Encyklopedii Staropolskiej' - do dziś stanowiącej pdstawowe źródło wiedzy o tych stronach.


 

Becejły (pow. sejneński)

Kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1927-1934, murowany, cmentarz par. rzym.-kat., http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/index.php?dzial=suwalsz&m=15