ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Waniewo 30, 18-218 Sokoły, tel. 86 476 47 94


 

Szlak biegnie przez miejsca nawiązujące do włókienniczych tradycji okolic Białegostoku oraz daje mozliwość poznania krajobrazów nadnarwiańskich, ponieważ wiedzie obrzeżami otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego.


 

ul. Rynek 2 , 16 – 315 Lipsk , tel. 087 642 22 52