ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Serwy, gm. Płaska, pow. Augustów


 

15 km, północno-wschodnia część woj. podlaskiego.


 

Białousy (pow. sokólski)

Wiatrak holender z ok. 1880 r.