ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

ul. Waszkiewicza 39, 17-230 Białowieża, tel./fax 085 681 27 74, recepcja@unikat.bialowieza.pl, www.unikat.bialowieza.pl


 

Celem utworzenia szlaku była prezentacja walorów prawobrzeżnej doliny Biebrzy. Wędrówka tym szlakiem daje w okresie wiosennym możliwość obserwacji niespotykanych ilości ptactwa wodno-błotnego w okolicach Brzostowa i Chylin. Szlak posiada poza tym wybitne walory krajobrazowe i jest atrakcyjny przez cały rok.


 

ul. Świętojańska 17, 15 – 277 Białystok, tel. 085 732 73 92