ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Konkursy, wystawy, szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla szkól z miast uczestniczących w kampanii, promującym Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu.


 

21 i 22 czerwca w ramach cyklu „Kolejowe Eskapady Krajoznawcze” odbędzie się rajd rowerowy. Tym razem na Suwalszczyźnie uczestnicy rajdu będą szukać magicznego „Kwiatu Paproci”.


 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza konkurs dla szkół, które pragną się ubiegać o miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i o międzynarodowe certyfikaty "Zielonej Flagi". Wyróżnienia te są przyznawane szkołom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu. Zgłoszenia można nadsyłać do końca kwietnia 2008.


 

Fundacja Nasza Ziemia ogłasza konkurs na przygotowanie i zorganizowanie w Pierwszy Dzień Wiosny wycieczek, wypraw lub happeningów promujących poszanowanie środowiska, do udziału w których zaproszone zostaną także lokalne społeczności i lokalne media.


 

Pomysł "tiry na tory", a dokładniej "towary na tory" realizowany jest od 11 lat. Głównym celem organizatorów inicjatywy była chęć pomocy mieszkańcom miast i miasteczek, przez które rocznie przejeżdża tysiące tirów. Od tej pory problem urósł jeszcze bardziej.


 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza IX edycję Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".


 

W dniach 30 maja do 05 czerwca 2007 roku w Czeremsze odbyła się wystawa filatelistyczna pt. Koleją bezpieczniej, wygodnie, przyjaźniej dla środowiska”. Wystawa została zorganizowana z okazji 35-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w Czeremsze, 100-lecia węzła PKP w Czeremsze, 100 lat pracy trakcji Parowo Spalinowej w Czeremsze.