ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Konkursy, wystawy, szkolenia

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze nad Narwią w ramach projektu „Zmienia się klimat, zmieńmy się my!” organizuje konkurs na najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce zmian klimatycznych na świecie. Termin nadsyłania prac: 31 października 2008. Konkurs jest adresowany do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz osób zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie podlaskim.


 

Koalicja Klimatyczna ogłasza konkurs dla dziennikarzy na najlepszy materiał na temat zmian klimatu.


 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” zaprasza na bezpłatne 20-godzinne warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „Zmienia się klimat, zmieńmy się my!”.


 

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii przy Stowarzyszeniu Oswiatowców Polskich w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Wiedza”, uprzejmie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dla metodyków i nauczycieli geografii w dniach 26-27 września (piątek-sobota) 2008r. na temat: „DYNAMICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE W POLSCE I NA SWIECIE W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ”


 

Fundacja Nasza Ziemia ogłasza konkurs na przygotowanie i zorganizowanie w Pierwszy Dzień Wiosny wycieczek, wypraw lub happeningów promujących poszanowanie środowiska, do udziału w których zaproszone zostaną także lokalne społeczności i lokalne media.


 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.


 

Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię przeciwko spalaniu śmieci w domach. W ramach kampanii organizowane są wystawy, prelekcje, akcje informacyjne.