ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Minister Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego - Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2008, do godziny 15.00.


 

Minister Sportu i Turystyki oraz Prezesi PZU S.A. i PZU Życie S.A. mając na uwadze zbudowanie kilkuset nowoczesnych, bezpiecznych ogólnodostępnych boisk dla dzieci i młodzieży, propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia, wychowanie poprzez sport, które jest skuteczna metodą walki z patologiami – chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło szkód ubezpieczeniowych, poprawę bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, która należy do jednego z zadań działalności prewencyjnej realizowanej przez PZU S.A. i PZU Życie S.A. ogłaszają nabór wniosków do programu „Blisko-Boisko”.


 

Celem konkursu jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach. W konkursie wspierane będą projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu postanowiono pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach.


 

Do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


 

Staż/praktyka dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska.


 

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze.


 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 16-26 lat, pragnące pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i świadomość ekologiczną ich społeczności lokalnej do udziału w programie Zielone Brygady – program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych.


 

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2007.


 

Serwis fundraisingowy www.NGOfund.pl przypomina niewielkim organizacjom, które chcą rozwinąć swoją działalność, o cyklicznym konkursie dla małych organizacji.


 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Tarnowa od ośmiu lat organizuje Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni środowisku".