ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


 

Celem konkursu jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach. W konkursie wspierane będą projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu postanowiono pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach.


 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 16-26 lat, pragnące pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i świadomość ekologiczną ich społeczności lokalnej do udziału w programie Zielone Brygady – program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych.


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs ofert na zadania edukacyjne w 2007. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na bieżąco przyjmuje wnioski na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


 

Dwa razy w roku ogłaszane są konkursy w dziedzinie edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW w ramach Programu nr 13 „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w ramach edukacji ekologicznej”.