ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Autorką książki jest Hanna Będkowska.


 

"Proekologiczny lobbing - akcja na rzecz energetyki odnawialnej". Pod tym hasłem ruszył z początkiem 2007 r. internetowy projekt "EkoLobby.pl".


 

„Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem” Owidiusz Dolnośląska Fundacja ekorozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.


 

Wydawane przez niekomercyjne Wydawnictwo "Zielone Brygady" - FWIE istnieje od 1989 roku. Służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce. Jest niezależne od jakiejkolwiek organizacji, czy opcji światopoglądowej.


 

Jest to przygotowane przez Fundację Eko-Rozwoju FER w Chojnowie pismo o tematyce ekologicznej, skierowane do ludzi chcących poszukiwać harmonijnego współżycia z przyrodą, poprzez poznanie i zrozumienie kultur plemiennych, w szczególności Indian Ameryki Północnej. Jak tłumaczą autorzy, spojrzenie z innej perspektywy przybliża naturalny porządek natury, gdzie nie ma miejsca na bezmyślną eksploatację złóż naturalnych i zabierania przestrzeni innym istotom.


 

AURA jest to miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami.


 

Miesięcznik specjalizuje się w edukacji ekologicznej. Udziela swoich kolumn innym zainteresowaniom młodych czytelników (fotografia, komputery...), którzy są adresatami pisma. Coś dla siebie znajdą tu również naczyciele - w „Szkolnej Lidze” regularnie zamieszczane są propozycje zajęć dydaktycznych związanych z szeroko rozumianą ekologią.


 

Na stronie znajdują się materiały edukacyjne do związane z edukacja ekologiczna: konspekty zajęć, oferty zielonych szkół, informacje o turystyce ekologicznej…


 

Portal www.eko.podlasie.pl posiada bogatą ofertę scenariuszy zajęć, programów i materiałów edukacyjnych. Wszystkie pomoce dydaktyczne są udostępnione w formie elektronicznej i mogą być wykorzystane na zajęciach z edukacji ekologicznej.


 

Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska na swoich stronach internetowych aktualizuje informacje na temat edukacji ekologicznej, jak również pozarządowych organizacji ekologicznych.