ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Programy i projekty ekologiczne

Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Naural Plastering and Finishing" ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa dla beneficjentów: osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. wielkopolskiego.


 

Białowieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VII edycji Szkolnego Programu Ekozespołów realizowanej w roku szkolnym 2008/2009 przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.


 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycieli z całej Polski do przeprowadzenia w swojej szkole lekcji na temat wielokulturowości i śladów współistnienia różnych kultur w ich regionie. Skorzystajcie z nowatorskich materiałów przygotowanych przez CEO w ramach projektu Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość i wygrajcie zestaw książek.


 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie "Aktywni z natury". Program skierowany jest do grup uczniów (współpracujących w ramach klas, samorządów uczniowskich, kół przyrodniczych, świetlic, domów kultury i organizacji młodzieżowych) wraz z nauczycielami lub opiekunami.


 

Koalicja Klimatyczna ekologicznych organizacji pozarządowych rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Climate Tour”, w ramach której przeprowadzonych zostanie cykl spotkań na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.


 

Zapraszamy do zaglądania na strony portalu www.ekoedu.uw.edu.pl, na których sporo się dzieje.


 

Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło nowy projekt pod tytułem "Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska". Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, na pomoc mogą liczyć społeczności lokalne, przeciwstawiające się próbom realizacji przedsięwzięć szkodliwych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, a także zagrażających ich najbliższemu otoczeniu.


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do kosultacji społecznych na temat budowy tras rowerowych w ramach działania V.2 . Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


 

W tym roku, poprzez udział w projekcie "Czas na las" Fundacji Aeris Futuro, Letnia Szkoła Wyszehradzka była "wolna od emisji CO2". Organizacja projektu według standardów ograniczenia emisji dwutlenku węgla polegała na oszacowaniu ilości wyemitowanego CO2, zastosowaniu zaleceń redukujących tę emisję oraz na zasadzeniu drzew w Babiogórskim Parku Narodowym, które zrównoważyły niekorzystny wpływ gazu na środowisko. Dlatego właśnie 12 lipca, uczestnicy Szkoły wraz z organizatorami i przedstawicielami Fundacji Aeris Futuro zasadzili w Zawoi, bezpośrednim sąsiedztwie Babiej Góry, 210 młodych drzew.


 

W ramach inicjatywyPlay Fair 2008 powstał alternatywny płomień olimpijski. Akcja polega na przekazywaniu elektronicznego płomienia za pomocą bluetouth, smsów i e-maili. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na fatalne warunki pracy w zakładach produkujących sprzęty i ubrania sportowe w Chinach i pozostałych krajach rozwijających się.