ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Programy i projekty ekologiczne

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie "Aktywni z natury". Program skierowany jest do grup uczniów (współpracujących w ramach klas, samorządów uczniowskich, kół przyrodniczych, świetlic, domów kultury i organizacji młodzieżowych) wraz z nauczycielami lub opiekunami.


 

Zapraszamy szkoły do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej.


 

Kampania edukacyjna „Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat” realizowana przez Polską Zieloną Sieć.


 

Twoja organizacja stara się być bardziej ekologiczna i społecznie odpowiedzialna? Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków - Grupa eFTe Warszawa zaprasza do ściągania nalepek-przypominajek, które pomogą Wam pamiętać o dobrych nawykach i zachęcą do dyskusji.


 

Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" w Strękowej Górze uruchomiła Biuro Informacji Ekologicznej, które gromadzi informacje z zakresu ekologii i ochrony środowiska przydatne dla nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych.


 

Ruszyła II edycja projektu Polskiej Zielonej Sieci „Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtują świat”. Jest to program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną realizowany przez Polską Zieloną Sieć i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005.


 

Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" odsłonięciem pomnika śledzia w Strękowej Górze, zainaugurowała cykl przedsięwzięć mających na celu ożywienie symbolu białostocczyzny - sympatycznego "śledzikowania".


 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group, realizując projekt „Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej” finansowany z IW EQUAL, ogłasza nabór uczestników na cykl warsztatów „Opracowujemy biznesplany”.


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, pn. „Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej“


 

Fundacja ARKA w ramach organizacji Światowego Dnia Wody postanowiła przyłączyć się do Kampanii Wodnej Polskiej Akcji Humanitarnej.