ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Programy i projekty ekologiczne

Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Naural Plastering and Finishing" ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa dla beneficjentów: osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. wielkopolskiego.


 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycieli z całej Polski do przeprowadzenia w swojej szkole lekcji na temat wielokulturowości i śladów współistnienia różnych kultur w ich regionie. Skorzystajcie z nowatorskich materiałów przygotowanych przez CEO w ramach projektu Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość i wygrajcie zestaw książek.


 

Od 01 czerwca 2007r. na ternie gminy Czeremcha, wspólnie z lokalną młodzieżą realizowany jest projekt polegający na tworzeniu pierwszego w historii regionu słownika nazw geograficznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie możliwości zagospodarowania wolnego czasu młodzieży w taki sposób, aby połączyć aspekty przyjemnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Powyższy projekt nosi tytuł: ,,Więcej o sobie, słownik nazw geograficznych gminy Czeremcha”.


 

Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami prowadzi akcję „Śmieciobranie”. Ideą akcji jest sprzątanie szlaków turystycznych i terenów leśnych, przyrodniczych.


 

Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje 19 maja III Dzień Dobrych Uczynków.


 

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Generalny United Nations Environment Programme Achim Steiner przysłał list, w którym wyraził swoje gorące poparcie dla programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”.


 

Święto Polskiej Niezapominajki 15 maja odbyła się akcja autorstwa redaktora Jedynki Andrzeja Zalewskiego mająca na celu przede wszystkim stałe przypominanie o ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.


 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group, realizując projekt „Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej” finansowany z IW EQUAL, ogłasza nabór uczestników na cykl warsztatów „Opracowujemy biznesplany”.


 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” realizując projekt „Brama na Bagna stąd świat wydaje się lepszy” zaprasza klasy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych wraz z opiekunem na bezpłatne zajęcia warsztatowe w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna” w Strękowej Górze.


 

Dzień Wiosny w Europie to doroczna obywatelska inicjatywa mająca na celu zachęcenie młodzieży do debaty, refleksji i nauki oraz wypowiadania się na forum publicznym na tematy europejskie.