ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

EDUKACJA EKOLOGICZNA

W latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na terenie całej Polski projekt edukacyjny „Sowy Polski” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony. Sowy są grupą ptaków słabo poznaną, zwłaszcza ze względu na swój głównie nocny i skryty tryb życia. Do dnia dzisiejszego są często tępione i prześladowane przez człowieka. Ciągła presja ze strony człowieka, który nierzadko tępi sowy i ogranicza ich miejsca bytowania w swoim sąsiedztwie, zmniejsza liczebność tych ptaków. Wynika to często, z powodu braku wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii i ekologii sów z ciekawymi metodami i technikami nauczania, wykorzystywanymi w czasie bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej w całej Polsce. Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”. Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2010.


 

Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Naural Plastering and Finishing" ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa dla beneficjentów: osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. wielkopolskiego.


 

W budynku dyrekcji WPN znajduje się wystawa przyrodnicza, licznie odwiedzana przez uczniów lokalnych szkół i turystów. Obok, przy siedzibie Obwodu Ochronnego Krzywe, od czerwca 2001 roku udostępniona została do zwiedzania wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia". Oferowanych jest szereg działań edukacyjnych.