ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Główny Konserwator Przyrody i inne organy związane z ochroną przyrody

Ustawa o ochronie przyrody nadaje Głównemu Konseratorowi Przyrody status analogiczny jak Głównemu Geologowi Kraju. Oznacz to, że Minister Środowiska wykonuje zadania administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konseratora Przyrody, będącego sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługujacym tego ministra.