ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Gatunki chronione

Wykaz gatunków zwierząt dziko występujących na terenie województwa podlaskiego, objętych ochroną, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku.