ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Informacje ogólne

Swoistość szaty roślinnej północno-wschodniej Polski uwarunkowana jest odrębnością klimatyczną tego regionu oraz położeniem w strefie przenikania się elementów flory środkowoeuropejskich i północno-wschodnioeuropejskich.