ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Informacje ogólne

Swoistość szaty roślinnej północno-wschodniej Polski uwarunkowana jest odrębnością klimatyczną tego regionu oraz położeniem w strefie przenikania się elementów flory środkowoeuropejskich i północno-wschodnioeuropejskich.


 

Województwo podlaskie to jedno z najdzikszych miejsc w Polsce. Tu znajdują się największe populacje krajowe m. in. takich zwierząt jak żubr, łoś, bóbr, orlik grubodzioby, cietrzew, batalion, dubelt i wodniczka.