ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat chroniący fragment boru świeżego pod Suwałkami wraz z położonym w nim cmentarzyskiem Jaćwingów - kilkanaście kurhanów z II-VI w. n. e. Znajdują się tu groby ciałopalne i szkieletowe. Miejsce ma znaczenie dla niektórych roślin chronionych.


 

Pierwotnie rezerwat chronił miejsce gnieżdżenia się czapli siwej. Z czasem ptaki przeniosły się na brzeg Jez. Rajgrodzkiego. Rezerwat obejmuje ponadto fragment boru mieszanego z dorodnym, prawie dwustuletnim, drzewostanem sosnowo - świerkowym.


 

Zachowanie zbiorowisk boru brusznicowego i czernicowego, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej.


 

Rezerwat leśny chroniący zachowane w naturalnym stanie zbiorowiska leśne o charakterze borów mieszanych, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej. W drzewostanie tych lasów dominują sosna zwyczajna i świerk pospolity.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Białowieskiej z naturalnymi zespołami grądowymi, z dużym udziałem dębu i jesionu oraz zatorfioną dolinę rz. Dubitka. Niektóre dęby osiągają tu wymiary drzew pomnikowych.


 

Rezerwat florystyczny położony w dolinie rz. Waliczówka w Puszczy Białowieskiej. Odznacza się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk leśnych oraz obecnością rzadkich, dobrze zachowanych, śródleśnych turzycowisk.


 

Powołany w celu zachowania w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy z dębem bezszypułkowym, stanowiącej istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Położony jest 6 km na południe od Łomży, na północnym skraju Czerwonego Boru.


 

Rezerwat florystyczny chroniący stanowisko rzadkiej paproci - pióropusznika strusiego. Zajmuje fragment wilgotnego grądu w Puszczy Augustowskiej, ze znacznym udziałem takich drzew jak grab, jesion, osika i świerk. Rośnie tu również wiąz górski.


 

Rezerwat ciekawy pod kilkoma względami - florystycznym, geologicznym i krajobrazowym. Obejmuje część wyniesienia morenowego z licznymi głazami narzutowymi. Roślinność wykazuje tu duże podobieństwo do flory stepowej.


 

Rezerwat geologiczny na Suwalszczyźnie. Obejmuje fragment wysokiego (250 m n. p. m.) wyniesienia morenowego z dużą ilością głazów narzutowych. Spośród głazów dominują granity.