ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.


 

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi.


 

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z dobrze wykształconymi borami mieszanymi, odznaczającymi się bogatą florą oraz stanowiącymi ostoję głuszca.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Knyszyńskiej z dobrze wykształconymi grupami różnych typów borów. W miejscach dawnych turzycowisk rosną olsy i łęgi. W rezerwacie znajduje się również ciekawe źródlisko, z którego wypływa strumień.


 

Fragment Puszczy Białowieskiej wzdłuż szosy Hajnówka - Białowieża. Stanowi przekrój większości zbiorowisk leśnych zachodniej części Puszczy.