ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat obejmujący bardzo stare, oligotroficzne jezioro Gorbacz z i przyległymi do niego torfowiskami niskimi i wysokimi. Ciekawa jest tu przede wszystkim flora bagienna i wodna, z takimi rzadkimi gatunkami jak: rosiczka okrągłolistna, ramienica i rdestnica ostrolistna.


 

Rezerwat wodny chroniący zasoby przyrodnicze najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza. Stanowi też wartość ze względów geomorfologiczno-geologicznych oraz krajobrazowych. To jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Suwalskim Parku Krajobrazowym.


 

Rezerwat krajobrazowy. Chroni jezioro Kalejty o długiej, urozmaiconej linii brzegowej. Położony jest we wschodniej części Puszczy Augustowskiej oraz otaczające je bory sosnowo-świerkowe. Ostoja wielu rzadkich ptaków wodnych i leśnych.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący ostoję ptaków wodnych, w szczególności - łabędzia niemego. Położony jest na południowo- zachodnich obrzeżach Puszczy Augustowskiej.


 

Ochrona jeziora dystroficznego z pływającymi wyspami pła torfowców w Puszczy Augustowskiej.