ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Parki narodowe i krajobrazowe

Park obejmujący swym zasięgiem kilkadziesiąt malowniczych jezior rozrzuconych wśród lasów, łąk i pól. Największe jezioro - Wigry o krętych brzegach, licznych zatoczkach i wyspach, przyciąga corocznie rzesze turystów. Największą osobliwością Parku są jednak suchary - śródleśne małe jeziorka dystroficzne, o brunatnej wodzie i brzegach obrośniętych korzuchami mchów oraz inną roślinnością torfowiskową. Park to królestwo licznie występujących tu bobrów.


 

Najstarszy park krajobrazowy w Polsce. To jeden z najpiękniejszych pod względem widokowym obszar naszego kraju. Mozaika lasów, łąk, pól, rzek i jezior, rozrzyconych pośród malowniczych wzniesień, stanowi o unikatowych walorach krajobrazowych tego terenu. Na stosunkowo niewielkim obszarze występuje ponadto duża różnorodność fauny i flory.