ZIELONE WROTA

MAPA PRZYRODNICZAPRZYRODA

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. - jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi. Świadczy o tym wysoki stopień lesistości – 29,2 proc., znaczny udział użytków zielonych – 19,8 proc., terenów bagiennych – 3,0 proc., oraz wód – 3,0 proc. Oznacza to, że ponad połowa powierzchni województwa ma przyrodę niewiele zmienioną przez człowieka. Zachowały się tutaj duże kompleksy leśne – Puszcze: Białowieska, Knyszyńska, Augustowska i Kurpiowska – z dobrze zachowanymi drzewostanami, zabagniona dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, malownicza dolina Bugu, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy, polodowcowy krajobraz północnej Suwalszczyzny.


 

Najstarszy park krajobrazowy w Polsce. To jeden z najpiękniejszych pod względem widokowym obszar naszego kraju. Mozaika lasów, łąk, pól, rzek i jezior, rozrzyconych pośród malowniczych wzniesień, stanowi o unikatowych walorach krajobrazowych tego terenu. Na stosunkowo niewielkim obszarze występuje ponadto duża różnorodność fauny i flory.


 

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku.


 AKTUALNOŚCI Z PARKÓW