ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski

Krzywe 82, 16-400 Krzywe, telef. (087) 563 25 40, fax (087) 563 25 41, e-mail: wpn_bas@ go2.pl, www.wigry.win.pl


Cele stowarzyszenia:

 • współpraca osób zawodowo zajmujących się ochroną przyrody na terenie Zielonych Płuc Polski zmierzających do realizacji rozwoju zrównoważonego,
 • wymiana doświadczeń i podnoszenie umiejętności członków Konferencji Służ ochrony ZPP w realizacji zadań ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego,
 • współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą służąca realizacji celów statutowych,
 • wyrażanie stanowiska i poglądów w sprawach ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego,
 • prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych wspierających rozwój zrównoważony.

Realizowane zadania:

 • Program przywrócenia dawnych ras zwierząt gospodarskich na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (szkolenia rolników, wyjazdy studyjne, warsztaty związane z hodowlą dawnych ras zwierząt gospodarskich i uprawy drzew owocowych).
 • Projekt "Cztery Pory Roku" – przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych, nauczycieli, dotyczących zagrożeń dla środowiska przyrodniczego na terenie wokół jeziora Wigry spowodowane działalnością człowieka, zakończone wydaniem kalendarza edukacyjnego.
 • Cykl działań związanych z promocją lokalnego produktu turystycznego;
  - udział w konkursach "Nasze kulinarne dziedzictwo" - I miejsce za "Sielawę wędzoną po wigiersku",
  - udział w konkursie "Najlepsza oferta w gospodarstwie agroturystycznym" - II nagroda za "Z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym za pan brat; oferta dla dzieci w Wigierskim Parku Narodowym",
  - projekt "Dawne zawody w kamedulskiej krainie" - nauka dawnych zawodów wsród młodzieży szkolnej i miejscowej ludności,
  - projekt "Uczymy się czerpać z dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny" - nauka wytwarzania dawnych elementów drewnianych jako kolejny element lokalnego produktu turystycznego.