ZIELONE WROTA

Suwalsko-Sejneńska Lokalna Organizacja Turystyczna

Suwałki, ul. Kościuszki 45, skr. pocz.76,16-400 Suwałki, tel./fax (87) 5665872, 5665494, www.suwalki-turystyka.info.pl, e-mail:sirt@suwalki-turystyka.info.pl


Główne zadania to:

  • prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie podejmowania i rozwoju działalności turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej,
  • świadczenie usług wypoczynkowo - rehabilitacyjnych w oparciu o własne Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji "Maniówka" standaryzację obiektów wiejskiej bazy noclegowej,
  • tworzenie i komercjalizacja regionalnego produktu turystycznego w oparciu o walory kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe regionu oraz bazę współpracującą,
  • opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych, materiałów reklamowych, obsługa targów turystycznych, public relation oraz inne działania związane z promocją i reklamą oferty turystycznej,
  • prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Regionu wraz z serwisem rezerwacji miejsc noclegowych, działem sprzedaży wydawnictw i pamiątek
  • prowadzenie aktywnej współpracy transgranicznej z partnerami litewskimi w dziedzinie turystyki, w tym tworzenie i komercjalizacja transgranicznego produktu turystycznego
  • opracowywanie i realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, w tym przystosowywanie bazy dla osób niepełnosprawnych.