ZIELONE WROTA

Goniądzkie Stowarzyszenie Turystyczne "Dolina Biebrzy"

Goniądz, ul. Rynek 11-listopada 38, 19-11- Goniądz, e-mail: szuwary@goniądz.pl


Stowarzyszenie "Dolina Biebrzy" jest w trakcie rejestracji w KRS. Celem Stowarzyszenia jest lobbing na rzecz turystyki, promocja ziemi goniądzkiej, poszukiwanie źródeł finansowania projektów związanych z rozwojem lokalnej bazy turystycznej.