ZIELONE WROTA

Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników

Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, telef. (087) 6412076, e-mail: au gust@op.pl, www.aser.ekorolnik.prv.pl


Stowarzyszenie ASER powstało w 2005 roku jest oddolną, samorządną i trwałą formą wspólnej działalności rolników o celach nie zarobkowych. Działa w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju edukacji, oświaty i wychowania na terenach wiejskich. Reprezentuje interesy wytwórców, przetwórców i dystrybutorów produktów rolnictwa ekologicznego.
Działa na rzecz integracji środowiska ekorolników. Odniosła już w tym pierwsze sukcesy: udaje się organizować powiatowe i gminne struktury (oddziały) ASER. Odbyło się kilka spotkań edukacyjnych. Prowadzone jest ankietowanie gospodarstw ekorolniczych pod kontem ich zasobów produkcyjnych.