ZIELONE WROTA

Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna"

Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady, tel/fax 085 738-43-33, e-mail: bramanabagna@op.pl, www.bramanabagna.pl


Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" powstała w 2005 roku w wyniku porozumienia partnerskiego Gmin: Zawady, Wizna, Rutki oraz organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" z Białegostoku, Biebrzańsko-Narwiańskiego Towarzystwa Agroturystycznego "Łoś" z Wizny oraz Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich.

Udane inicjatywy przyciągają. Niedługo po oficjalnej rejestracji do LOTu "Brama na Bagna" dołączyli Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Biebrza Koneserom" z Moniek oraz firma "Biebrza Eco-Travel" z Goniądza. Obecnie jej członkami są również Stowarzyszenie Alternatywnych Sportów, Rekreacji I Turystyki "Integra" oraz firma Prowadzenie i Organizacja Szkoleń Bogusława Laskowska.

Cele LOT "Brama na Bagna":

* Promocja obszarów wiejskich
* Szeroko pojęty rozwój turystyki
* Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej
* Działania na rzecz ochrony i promocji krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych regionu
* Rozwój obszarów wiejskich i rozwój regionalny
* Aktywizacja ludności gmin zrzeszonych w "BnB"

Obszarem zainteresowania LOTu "Brama na Bagna" są gminy dorzecza Biebrzy i górnej Narwi, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedziba LOTu mieści się w budynku szkoły w Strękowej Górze, malowniczo położonej miejscowości nad Narwią. Tu rozpoczyna się legendarny Carski Trakt, który biegnąc przez całą dolinę Biebrzy, przyciąga miłośników przyrody i historii z Polski i Europy. Walory przyrodniczo - krajobrazowe dorzecza Narwi i Biebrzy determinują cele działania LOTu "BnB".

Więcej informacji na stronach www.bramanabagna.pl