ZIELONE WROTA

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki

Postępowanie prowadzi i informacji udziela właściwy miejscowo wojewoda -Wojewódzki Konserwator Przyrody.


 

Podstawa prawna :

 

Procedura:

1. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki zobowiązana jest złożyć wniosek (wzór wniosku)zawierający:

 • imię i nazwisko poszkodowanego
 • adres do korespondencji
 • miejsce wystąpienia szkody
 • wyszczególnienie zwierząt zagryzionych przez wilki
 • czas powstania szkody
 • opis misjca, w którym szkoda nastapiła


2. Do wniosku należy dołączyć: 

 • zaświadczenie weterynarza sporządzone na okoliczność powstałej szkody (przyczyna padnięcia z opisem zwłok zwierzęcia, wiek, orientacyjna waga, zwierzę hodowlane, czy rzeźne, itp.),
 • paszport zwierzęcia,
 • w przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu zwierząt gospodarskich hodowlanych należy dołączyć dokumentację hodowlaną.

 

 

Opłata skarbowa:

  • zwolnione z opłaty skarbowej.Aktualizacja: kwiecień 2008