ZIELONE WROTA

Białostockie Muzeum Wsi – Skansen

ul. Szosa do Augustowa 1 , 16 – 010 Wasilków , tel. 085 743 60 82


 

 


Muzeum powstało w latach 1983 -1989. Celem muzeum jest ochrona zabytków architektury drewnianej województwa podlaskiego, a także odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego naszego regionu, czemu mają służyć bogate zbiory etnograficzne z terenu Podlasia. Około 40 budynków, które znajdują się na jego terenie, zostało przeniesionych z różnych części województwa podlaskiego. Muzeum organizuje także imprezy plenerowe adresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, np. “Kraszanki”, “Gwiazdka w Skansenie”.

 

Muzeum jest czynne od maja do października w godz. 9.00 – 15.00 .

Cena biletu: 2 zł dzieci, 4 zł dorośli.

 

 

 

Dwór ziemiański z Bobry Wielkiej

Wiatrak-koźlak z 1836 r.