ZIELONE WROTA

Izba Tkactwa Ludowego w Janowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Białostocka 16a, 16 – 130 Janów, Tel. 085/721 – 61 – 42, www.janow.com.pl


Jedyna w Polsce izba gromadząca tkaniny dwuosnowowe mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i jest otwarta w godzinach pracy ośrodka. Chlubą Izby są zbiory tkanin dwuosnowowych, z których Janów słynie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Ośrodek Kultury dba o zachowanie tradycji związanej z wyrobem tkanin dwuosnowowych, a przede wszystkim wełnianych dywanów. Oprócz zbiorów obejrzeć można tu więc także pokaz tkania na warsztacie tkackim

Zwiedzanie Izby możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 i zwolnione jest od jakichkolwiek opłat.