ZIELONE WROTA

Przedsiębiorstwo "EKOLOBUD" S.A.

Przedsiębiorstwo "EKOLOBUD" S.A. 

Przedsiębiorstwo "EKOLOBUD" S.A.

16-400 SUWAŁKI
ul. Przytorowa 9
tel./fax (87) 566-48-11, 566-36-98, fax 563-15-71
ekolobud@ekolobud.suwalki.pl
www.ekolobud.suwalki.pl


Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKUWiM. W chwili obecnej przedsiębiorstwo ma status Spółki Akcyjnej. Jej działalność oparta jest na umowie spółki, Kodeksie Handlowym i Rejestrze w Sądzie Rejonowym w Suwałkach pod Nr RHB-339.
Zakres robót wykonywanych przez przedsiębiorstwo obejmuje :

  • oczyszczalnie ścieków, 
  • sieci kanalizacyjne,
  • przepompownie ścieków,
  • stacje uzdatniania, ujęcia wody,
  • sieci wodociągowe,
  • melioracje,
  • składowiska odpadów komunalnych,
  • drogi rolnicze.