ZIELONE WROTA

AKWAL DYWIDAG - AQVASCHUTZ POLSKA

AKWAL DYWIDAG - AQVASCHUTZ POLSKA 

AKWAL DYWIDAG - AQVASCHUTZ POLSKA
Przedstawiciel w Białymstoku

ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 085 6524830
www.akwal.com.pl

 

Firma AWAL jest wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem działającym na polskim rynku od 1995 roku. Świadczy usługi doradztwa i projektowania oraz dostaw urządzeń, a także serwisu skierowanych na ochronę wód i inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budownictwa wodnego, w tym p/powodziowego.
Firma realizuje przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym. W zakresie ochrony wód specjalizuje się w:

  • podczyszczaniu wód opadowych,
  • podczyszczaniu ścieków zanieczyszczonych tłuszczami, 
  • podczyszczaniu ścieków przemysłowych,
  • retencjonowaniu i rozsączaniu wód deszczowych,
  • dostawach i budowie zbiorników podziemnych i naziemnych,
  • tłoczeniu tradycyjnym i pneumatycznym wód i ścieków.

Oferta obejmuje: separatory - rozwiązania typowe i indywidualne, zbiorniki żelbetonowe, zbiorniki ze stali szlachetnych, przepompownie, biologiczne oczyszczalnie ścieków, urządzenia dla 100% obiegów zamkniętych.