ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku

Białystok, ul. Rumiankowa 14/4, 15-665 Białystok, tel. (085) 66-11-434 tel. kom. 0507319992, "zielony telefon" (085) 66-11-812 e-mail: fzbialystok@wp.pl, www.zieloni.w.pl.


Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku zostało założone w 1996 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauli, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Prowadzi działalność związaną z ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, ochroną przyrody, edukacją, wegetarianizmem, zdrowiem, gospodarką, nauką, cywilizacją, wdrożeniami i postępem, innowacjami i doradztwem oraz ścieżkami rowerowymi i ekologicznym transportem. Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji. Federacja prowadzi "zielony telefon", który udziela porad i informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Bieżące informacje znajdą Państwo na stronach intenetowych.