ZIELONE WROTA

Bio-Wat Sp. z o.o.

Bio-Wat Sp. z o.o. 

"Bio-Wat" Sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 206
tel: +48 85 740 15 20, 744 63 74
faks: +48 85 740 15 21

            e-mail:biuro@biowat.pl
www.biowat.pl

 

 

Firma "Bio-Wat" Sp. z o.o. w swoich działaniach skupia się nad praktycznym wykorzystaniem energetycznej substancji organicznej jaką jest - biomasa.
Zajmuje się przede wszystkim produkcją biomasy w ramach założonej przez siebie plantacji wierzby energetycznej - Salix viminalis.

Jest to jedna z pierwszych inicjatyw tego typu w regionie północno-wschodniej Polski.

Firma służy fachowym doradztwem w zakresie uprawy tej rośliny, która do tej pory jest mało znana na tym terenie. Ponadto "Bio-Wat" Sp. z o.o. podejmuje indywidualne działania w celu pozyskiwania tego rodzaju surowca ze źródeł które są do tej pory pomijane.

Przedsiębiorstwa zajmujące się wycinką drzew dla celów zarobkowych interesują się jedynie tzw. "dobrym" materiałem, który można użyć do dalszego przetwarzania.

Odpady, poza większymi kawałkami na opał, nie są wykorzystywane, w praktyce są więc bezwartościowe i najczęściej niezgodnie z przepisami palone.

W ramach swojej działalności firma "Bio-Wat" Sp. z o.o. zajmuje się między innymi pozyskiwaniem biomasy z tego rodzaju źródeł.

 

Oferta:

 

  • uprawa roślin energetycznych,
  • pozyskiwanie i sprzedaż biomasy,
  • przetwórstwo biomasy - zrębki, brykiety, pelety i inne,
  • obrót maszynami i urządzeniami związanymi z przetwórstwem drewna i biomasy
  • wszelkiego rodzaju działalność promująca wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do celów energetycznych - szkolenia, kursy itp.,
  • doradztwo i pomoc w zakładaniu plantacji roślin energetycznych, głównie wierzby energetycznej,
  • usuwanie wszelkich odpadów drzewnych pozostawionych po cięciach pielęgnacyjnych, sanitarnych, wycinkach, przecinkach, wyrębach - ekipa firmy działa nie pozostawiając żadnych śladów, a pozyskany materiał jest właściwie wykorzystany,
  • doradztwo dotyczące możliwości wykorzystania biomasy do celów energetycznych zarówno na skalę przemysłową jaki i indywidualnie,
  • doradztwo dotyczące zasadności kosztów inwestycyjnych, oraz korzyści wykorzystania kotłów zasilanych biomasą.