ZIELONE WROTA

Ekola

Ekola 

Ekola
Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań S.A.

O/ w Białymstoku
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
15-111 Białystok
tel. 0 85 662 30 09
biurobial@ekola.pl
www.ekola.pl

 

Centrala:
80-837 Gdańsk
ul.Straganiarska24/27
tel./fax: 058 320 36 27, tel. fax: 058 305 92 75

 

 

Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań EKOLA S.A. jest spółką, która powstała zgodnie z wymogami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Ustawa nakłada na producentów, importerów i firmy handlowe obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej 94/62/EC, który można za stosowną opłatą, znacznie niższą od opłaty produktowej, przenieść na organizację odzysku.
EKOLA współpracuje z wieloma instytucjami, biorącymi udział w procesie selektywnej zbiórki, uszlachetniania i przerobu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych na terenie całej Polski.


Oferta dla przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką i segregacją odpadów:

  • wspólne kreowanie rynku odzysku i zagospodarowanie surowców wtórnych,
  • współtworzenie systemów odzysku odpadów surowcowych i niektórych odpadów poużytkowych,
  • dokapitalizowanie systemów zbiórki odpadów surowcowych poprzez zakup dodatkowych pojemników, pras, urządzeń rozdrabniających itp.