ZIELONE WROTA

Sowy Polski

Realizacja: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych; Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; Obszar: cały kraj; Okres: sierpień 2009 - styczeń 2011.Przeszłość…
Obecny projekt jest kontynuacją  działań  realizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych od 2004 roku. Są to projekty przede wszystkim edukacyjne jak i związane z czynną ochroną sów. Projekty  finansowane był przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), Fundusz Partnerstwa dla Środowiska, Fundację PZU. Partnerem Fundacji w realizowanych działaniach jest Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOS).

Dotychczas przeprowadzone działania to między innymi:
•    Przeprowadzenie 4 akcji warsztatowo-inwentaryzacyjnych na terenie: Babiogórskiego Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego oraz przyległych im nadleśnictwach. Łącznie w warsztatach wzięło udział ponad 200 osób. Efektem przeprowadzonych kontroli było wykrycie 150 stanowisk sów,
•    Przeprowadzenie 181 warsztatów dla dzieci i młodzieży (ok. 6034 uczestników),
•    Przeprowadzenie 50 warsztatów dla nauczycieli (ok.  925 nauczycieli),
•    Przeprowadzenie 32 szkoleń dla społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, animatorów, pracowników edukacyjnych przedstawicieli jednostek administracji państwowe j (leśnicy, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych (ok. 633 osób),
•    Przeprowadzenie kilku  konkursów plastycznych i literackich nt. sów dla dzieci i młodzieży,
•    Inwentaryzacja sów na terenie miasta Krakowa wraz z wywieszeniem 50 budek na terenie miasta Krakowa,
•    Wywieszenie 50 budek dla puszczyków na terenie miasta Krakowa,
•    Wywieszenie 240 budek dla sów różnego typu, na terenie całej Polski,
•    Oraz liczne materiały edukacyjne powstałe w czasie projektów:
- poradnik „Metody badań i ochrony sów” powstałym na bazie doświadczeń około 20 autorów. Osią pracy jest opisanych w niej dokładnie 11 gatunków sów, lęgowych bądź prawdopodobnie lęgowych w Polsce,
- pakiet edukacyjny „Sowy Polski”- wydanie I, przygotowany jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet obejmuje: prezentację multimedialną, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia, kart do gry „Gdzie mieszkam” oraz puzzlami,
- bogato ilustrowana książka popularnonaukowa „Sowy Polski”, opisująca wszystkie gatunki krajowe, ich biologię, ekologię, zagrożenia jakim podlegają oraz sposoby ich ochrony,
- różnorodne plakaty, naklejki i koszulki.

Teraźniejszość… Ze względu na duży, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji i prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE otrzymała możliwość poszerzenia i kontynuowania projektu dzięki wsparciu NFOŚiGW a także WFOŚiGW w Krakowie. W ramach obecnych działań przewiduje się m. in. wydanie:
•    poszerzonej wersji pakietu edukacyjnego „Sowy Polski”, w skład którego wchodzić będzie m.in. prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry edukacyjne, puzzle, karty itp.
•    filmu edukacyjnego „Sowy Polski” (30 min.)
•    naklejek i koszulek promocyjnych.
Podobnie jak poprzednio, silnym akcentem projektu mają być bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci: „Sowi las”, to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze zorganizowanej zabawy karnawałowej, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś „Sówka, mądra główka” skierowana jest do dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum).Bieżące informacje na temat działania projektu będzie można znaleźć na stronie www.sowy.eco.pl. Serdecznie zapraszamy również na stronę internetową www.fwie.eco.pl, gdzie mogą Państwo zarejestrować swój adres email w opcji newsletter, celem otrzymywania najświeższych informacji na temat np. bezpłatnych warsztatów, konkursów, czy publikacji wydanych w ramach różnych projektów przyrodniczych. Kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 -15.00 – 0 (12) 6315731.