ZIELONE WROTA

Konkurs dla uważnych i dla dociekliwych

Redakcja kwartalnika Matecznik Białowieski zaprasza swoich czytelników do udziału w konkursach. Do wygrania nagrody książkowe.


Konkurs dla uważnych

 

Pytania:

 

1.    Czy storczyki: obuwik pospolity i lipiennik Loesella zostały wpisane na listę gatunków objętych programem
       Natura 2000?
2.    Czy storczyki występują na Antarktydzie?
3.    Czy współcześnie nad Bałtykiem występuje sosna bursztynowa?
4.    Czy kruchniczka sosnowa uważana jest za relikt trzeciorzędowy?
5.    Czy pięknoróg największy wyrasta na zmurszałym drewnie drzew liściastych?
6.    Czy liczne są gatunki grzybów mających białe owocniki?
7.    Czy łuski motyli są w rzeczywistości zmodyfikowanymi włosami?
8.    Czy ubarwienie motyli odgrywa rolę w procesach związanych z termoregulacją?
9.    Czy bartnictwo było archaiczną gospodarką pszczelarską?
10.  Czy definitywny koniec bartnictwa nastąpił w Puszczy Białowieskiej w XX wieku?


Konkurs dla dociekliwych

 

Pytanie:
Czy w Puszczy Białowieskiej można jeszcze spotkać sosnę Banksa? 

 

Odpowiedzi można przysyłać w terminie do 30 października 2008 r.
na adres redakcji:

"Matecznik Białowieski"
Białowieski Park Narodowy
17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

 

 z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 3/2008.