ZIELONE WROTA

Ogólnopolski Konkurs Malarski "Cztery pory roku - jesień"

Klub Kultury "Zastów" zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim: "Cztery pory roku - jesień". Prace będą przyjmowane do 7 listopada 2008 w Warszawie. Adresatami konkursu są placówki kultury, placówki oświaty, osoby indywidualne.


Cele konkursu:

- Zainspirowanie młodych artystów bogactwem piękna polskich jesiennych krajobrazów.
- Zwrócenie uwagi na różnorodność barw zmieniających przyrodę jesienią i przeniesienie swoich wrażeń na papier lub płótno.
- Pobudzenie do twórczego szukania sposobów oddania piękna natury.
- Stworzenie wystawy pozwalającej na wymianę artystycznych spostrzeżeń i umiejętności różnych grup wiekowych z różnych regionów.


REGULAMIN:

1. Adresatami konkursu są placówki kultury, placówki oświaty, osoby indywidualne i inne.
2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat, od 15 do 18 lat, powyżej 18.
3. Format prac: minimum A3, maximum B2.
Podłoże: karton, papier, tektura, płótno.
Technika: malarstwo (akwarela, tempera, akryl, olej).
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
tytuł, dane autora (imię, nazwisko i wiek), nazwę placówki, adres,telefon/fax, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez jury.
5. Prace prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:

 

KLUB KULTURY „ZASTÓW”
tel./fax (22) 815 67 63
04-687 Warszawa, ul. Lucerny 13

 

do dnia 07.11.2008 r. (liczy się data wpływu)

wraz z listą zbiorczą uczestników z podziałem na kategorie wiekowe.

 

Listę osób nagrodzonych zamieścimy na naszej stronie internetowej
www.kkzastow.com w dniu 14.11.2008 r. (NIE POWIADAMIAMY LAUREATÓW TELEFONICZNIE).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23.11.2008 r.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie mając nadzieję, że piękno naszej przyrody będzie inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych prac malarskich.

 

Pobierz regulamin

 

www.kkzastow.com