ZIELONE WROTA

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Białowieski Park Narodowy zaprasza gimnazjalistów z terenu całej Polski do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej: "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce"


W roku szkolnym 2008/2009 Białowieski Park Narodowy realizuje III edycję konkursu wiedzy ekologicznej, którego tematyka dotyczyć będzie również zagadnień związanych z restytucją, gatunkami rzadkimi i zagrożonymi wyginięciem. Do współpracy w ramach organizacji konkursu zaproszone są parki narodowe  i krajobrazowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz ośrodki edukacji ekologicznej.
W ubiegłorocznej edycji do etapu szkolnego przystąpiło 1975 uczniów ze 141 szkół z sześciu województw. Na terenie koordynowanym przez Białowieski Park Narodowy (powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki, białostocki) w konkursie uczestniczyło 277 uczniów z dwudziestu pięciu szkół gimnazjalnych.

 

Nauczyciele zainteresowani konkursem są proszeni o przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 10 listopada 2008 roku do Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących regulaminu, zasad konkursu udziela koordynator konkursu:
Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego,
tel: 085 6829733, e–mail: hschmidt@bpn.com.pl

 

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin konkursu.
2. Deklaracja dla szkół.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!