ZIELONE WROTA

VIII edycja Programu "Make a connection - Przyłącz się!"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiły rozpoczęcie VIII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Projekty można zgłaszać do 19 października 2008.


Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.

 

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).

 

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:

Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2009, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2009 roku.


Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, E-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl lub na stronie www.makeaconnection.pl.