ZIELONE WROTA

Aktywni z natury

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie "Aktywni z natury". Program skierowany jest do grup uczniów (współpracujących w ramach klas, samorządów uczniowskich, kół przyrodniczych, świetlic, domów kultury i organizacji młodzieżowych) wraz z nauczycielami lub opiekunami.


Uczestnicy programu działają w swoich lokalnych społecznościach na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji okolicy. Wspólnie zastanawiają się nad wpływem, jaki wywierają na otoczenie przez swoje codzienne wybory i zachowania oraz szukają najlepszych rozwiązań.
Następnie realizują autorskie projekty, których celem jest wprowadzenie pozytywnej i trwałej zmiany w stylu życia nich samych oraz pozostałych członków społeczności.
Czas przeznaczony na realizację projektu to cały rok szkolny 2008/2009.
 
Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić i przesłać do CEO pocztą lub faksem kartę zgłoszenia oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie: http://www.ceo.org.pl/portal/b_azn_zgloszenie_do_programu

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 października 2008 r.
 
7 głównych tematów programu:
 
Odpowiedzialny i zdrowy styl życia.
Konsumpcja przyjazna ludziom i środowisku.
Środki transportu przyjazne środowisku.
Ekorozwój i ochrona klimatu.
Ograniczanie zużycia wody i energii.
Odnawialne źródła energii.
Zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
Gabriela Lipska, gabriela.lipska@ceo.org.pl oraz Tomasz Tędziagolski, tomasz.tedziagolski@ceo.org.pl, tel. 022 825 05 50 wew. 110 lub 105.