ZIELONE WROTA

"Klimat dla klimatu" - konkurs dla dziennikarzy

Koalicja Klimatyczna ogłasza konkurs dla dziennikarzy na najlepszy materiał na temat zmian klimatu.


W ramach przygotowań do Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP 14), Koalicja Klimatyczna postawiła sobie za cel promocję tematyki zmian klimatu w mediach. W tym celu przygotowaliśmy konkurs „Klimat dla klimatu”. Mogą wziąć w nim udział dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, o ile nie są związani bezpośrednio z Koalicją.

 

Zgłaszane materiały powinny dotyczyć zmian i ochrony klimatu, np.: przedstawiać opinie naukowe na temat procesu zmian klimatu oraz ich przyczyn i możliwych skutków, przedstawiać możliwości: indywidualnego zaangażowania w ochronę klimatu, np. poprzez oszczędność energii, stosowania odnawialnych źródeł energiioraz działań politycznych, które mogą przeciwdziałać zmianom klimatu, nformować o przebiegu międzynarodowych negocjacji dot. ochrony klimatu, informować o przygotowaniach polskich władz do Konferencji Stron Konwencji (COP 14) w Poznaniu.


Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę artykułów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych, opublikowanych lub wyemitowanych w okresie od 01.09 do 31.12.2008 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2009 r. Przewidziano przyznanie od jednej do czterech nagród w łącznej wysokości 24 000 PLN.


Zgłoszenia mogą przesyłać: redakcje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Powinny one obejmować wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zgłaszany materiał w formie opisanej w regulaminie konkursu.

 

Prace można przesyłać do 16.01.2009 drogą elektroniczną na adres: koalicjaklimatyczna@yahoo.pl, z tematem maila: „Konkurs dla dziennikarzy praca …………………………. /imię i nazwisko autora/” albo pocztą na adres:

 Sekretariat Koalicji Klimatycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki,

 ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa, z danymi i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”.


Regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa.

 

Żródło: www.koalicjaklimatyczna.org