ZIELONE WROTA

Kampania „Climate Tour”

Koalicja Klimatyczna ekologicznych organizacji pozarządowych rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Climate Tour”, w ramach której przeprowadzonych zostanie cykl spotkań na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.


Uczestnicy uzyskają obszerną wiedzę na temat globalnego ocieplenia oraz działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych w Polsce i na świecie. Udział w spotkaniach pozwoli im także lepiej zrozumieć proces międzynarodowych negocjacji klimatycznych, których ważnym elementem będzie Konferencja Klimatyczna Narodów Zjednoczonych, mająca się odbyć w grudniu bieżącego roku w Poznaniu. Istotnym celem edukacyjnym akcji jest również zachęcenie uczestników do podejmowania działań „dla klimatu” we własnym zakresie i wskazanie możliwości jego ochrony w codziennym życiu.

 

Kampania jest skierowana do szerokiej publiczności w całej Polsce. W spotkaniach mogą uczestniczyć członkowie społeczności lokalnych, władz samorządowych czy organizacji pozarządowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

 

Pragniemy, aby hasła ochrony klimatu odbiły się szerokim echem w całym kraju. Dlatego też serdecznie zapraszamy do włączenia się w kampanię. Zainteresowane instytucje i organizacje prosimy o zgłaszanie się do Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego z propozycjami zorganizowania spotkań, na które moglibyśmy wysłać ekspertów.


Zgłoszenia prosimy przesyłać jednocześnie na adres pke-klimat@wp.pl  i urszula.stefanowicz@gmail.com lub faksem na numer 022 827 33 70.


 

Organizator: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
adres: ul. Mazowiecka 11/16, 00 052 Warszawa
tel.: 0 22 827 33 70, faks: 0 22 827 33 70
e-mail: pke-klimat@wp.pl
www: http://www.koalicjaklimatyczna.org