ZIELONE WROTA

Konkurs plastyczny - "Zdrowie to mój styl"

Konkurs skierowany jest do dzieci łomżyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. Przedsięwzięcie zorganizowane jest w ramach programu "Artystyczne ścieżki"- cyklu działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia, realizowane ze środków publicznych z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok.


Konkurs plastyczny pt.: ,,Zdrowie – to mój styl'' adresowany jest do dzieci i młodzieży, którzy w sposób twórczy za pomocą dowolnej techniki malarskiej pragną wypowiedzieć się na temat zawarty w tytule konkursu. Dzieci i młodzież poprzez swoje prace wypowiedzą się na temat otaczającej je rzeczywistości. Podpowiedzą nie tylko rówieśnikom, ale także dorosłym jak postępować by uczynić świat spokojniejszym, piękniejszym, dobrym i przyjaznym oraz wolnym od wszelkiego rodzaju używek czy przemocy.

 

Cele konkursu:
- prezentacja plastyczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, będąca protestem i swoistym apelem przeciwko używkom i przemocy,

- propagowanie działań i zachowań antyalkoholowych,
- promocja zdrowego stylu życia,

- uświadomienie dzieciom i młodzieży bycia wiernym samemu sobie, a tym samym bycia wolnym od nacisków ze strony otoczenia (np. rówieśnicy) propagującego ,,luzacki'' i nieodpowiedzialny tryb życia niekiedy przepełniony używkami i przemocą w stosunku do innych,

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych.


Konkurs skierowany jest do dzieci łomżyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.


Prace prosimy nadsyłać do dnia 26 września 2008r. na adres:


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, z dopiskiem konkurs plastyczny ,,Zdrowie – to mój styl''.


Prace można również przekazywać osobiście do p. Izabeli Cierpikowskiej, pok. 109.

 

tel. 086 219 01 11, www.rok.4lomza.pl, e-mail:rok@4lomza.pl

 

Zobacz regulamin konkursu.