ZIELONE WROTA

"Europejski Dzień bez Samochodu" - konkurs plastyczny dla szkół

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla szkól z miast uczestniczących w kampanii, promującym Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu.


Celem konkursu jest interpretacja w formie plastycznej idei transportu przyjaznego środowisku.


W konkursie mogą brać udział klasy ze szkół podstawowych (IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace należy przesyłać do dnia 10 października 2008 na adres:

 

Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 

Zasady uczestnictwa w konkursie zapisane są w regulaminie.

 

www.mos.gov.pl